Atvērtie projekti
Alatu introdukcija Pededzē Drukāt

reprodukci

 

Alatu izplatība Latvijā

Latvijas teritorijā     līdz 90-to gadu beigām alatas bija sastopamas tikai Gaujas un Ventas baseinu upēs, kā arī vienā Veļikajas baseina pietekā. Uz 2000. gadu alatu Lvaf atbalstītā izplatības izpētes projekta ietvaros tās konstatētas ne vairāk kā 30 upēs, turklāt trešdaļā no tām ļoti reti. Galvenie skaita samazināšanās iemesli – HES būvniecība un pieaugošā makšķernieku slodze.

Lasīt tālāk...
 


4229443676_d