FAPS
SIA FAPS Drukāt

DSC04310

SIA '' FAPS''

(Foreļu Audzēšanas un Pētniecības Sabiedrība)

''Silenieku dzirnavas'', Pededzes pagasts, Alūksnes novads

Reģ.Nr. 40003235260

SEB banka, Alūksnes filiāle UNLALV2X025

Konta Nr. LV33 UNLA 0002 0044 6980 6

Mob. tālr. +371 29407166

Silenieku zivju audzētava


Vēsture

SIA ‘’FAPS’’ jeb sākotnēji SIA ‘‘Foreļu audzēšanas un pārstrādes sabiedrība’’ dibināta 1994. gada 16. decembrī. Uzņēmuma atrašanās vieta pirmos piecus darbības gadus bija Rīgas Ūdens Daugavgrīvas filiāles teritorijā.

Sākotnēji iecerēts kā neliels ģimenes uzņēmums, kas nodarbosies ar zivju audzēšanu tirgus vajadzībām un pārstrādi. Dažu gadu laikā daudzi Vecrīgas krodziņi kļuva par uzņēmuma klientiem. Tajā pašā laikā kļuva skaidrs, ka ar pārstrādi uzņēmumam nekāda sakara nebūs. Blakus tirgus zivju audzēšanai attīstījās citi darbības virzieni kā pētniecība un lašveidīgo zivju mazuļu audzēšana. Tādēļ 2000. gadā mainījās uzņēmuma nosaukums uz ‘’Foreļu Audzēšanas un Pētniecības Sabiedrība’’, vēlāk to saīsinot kā SIA ''FAPS''.

2000. gadā mainījās arī uzņēmuma atrašanās vieta, no Buļļu salas pārvietojot audzētavu uz Pededzes pagastu Alūksnes rajonā jeb tagadējā novadā, kas šobrīd ir uzņēmuma faktiskā un juridiskā adrese.

Kopš pirmsākumiem nav mainījusies tikai attīstības stratēģija uzņēmumā - tas vēl joprojām ir neliels ģimenes uzņēmums, kas galvenokārt nodarbojas ar zivju audzēšanu.

 

DSC04433

Darbības virzieni.

Aukstūdens zivju saimniecība

                                -lašveidīgo zivju vaislas audzēšana, izturēšana un selekcija

                               - mazuļu audzēšana dabisko resursu pavairošanai un tirgus zivju audzēšanai.

Siltūdens zivju saimniecība

                                - ālantu, līdaku, samu un zandartu vaislas zivju audzēšana un izturēšana

                                 - mazuļu audzēšana dabisko resursu pavairošanai

Projekti, pētniecība.

Konsultācijas, lekcijas, semināri.


Nozīmīgākie projekti:

‘’Alatu mākslīgās pavairošanas biotehnoloģijas izstrāde’’ – Zivju Fonds (1998. gads.)

‘’Alatu izplatība Latvijā’’ – Latvijas Vides aizsardzības fonds (2000. gads.)

 

DSC04261

 

 


 

Sadarbības projekti.

Alatu introdukcija Mergupē sadarbībā ar biedrību ''Mālpils - zivīm'' 2009. – 2012. gads

Alatu introdukcija Ogres upē sadarbībā ar biedrību ''Mēs - zivīm'' 1999. – 2013. gads

Alatu introdukcija Pededzes baseina upēs sadarbībā ar biedrību ''FARIO'' 2009. – 2013. gads

Palliju introdukcija Kāla ezerā sadarbībā ar biedrību ''Kāla ezera padome'' 2007. – 2015. gads

Strauta foreļu un alatu introdukcija Lielupes baseina upēs sadarbībā ar Bauskas MMB 2003. – 2013. gads

Strauta foreļu ielaišana Vidzemes upēs Ziemeļu pērļgliemenes aizsardzībai sadarbībā LMB – 2005. – 2015. gads

Zivju mazuļu ielaišanu finansiāli atbalsta Zivju fonds, Māris Bērziņš un SIA ''Latgranula'', Igors Fillipovs un biedrība ''Agat'', Madonas novada un Vestienas pagasta pārvaldes.

 


4229443676_d