Varavīksnes forele Drukāt

Raduka_zivsaimnieciba

(Onkhorhynchus mykiss) ir suga, kuras saldūdens un migrējošās formas hibrīdus plaši izmanto pārtikas jeb tirgus zivju audzēšanā, kā arī izlaišanai dīķos un savvaļā makšķerēšanas vajadzībām. Audzētavā ir varavīksnes foreļu vaislas bars tirgus zivju audzēšanai, kā arī forma, kas piemērota izlaišanai savvaļā.

Produkcija - mazuļi citām audzētavām un audzēšanas vietām tirgus zivju iegūšanai. Optimālais iegādes laiks ir pavasaris necaurtekošos dīķos vai rudens audzēšanas sistēmās ar caurteci. Mazuļu izmēri, kas piemēroti izlaišanai dīķos, atkarībā no sezonas parasti ir 30-75gr robežās (1gdn), un 150-300gr robežās (2gdn). Potenciālais svars sezonas beigās 1gdn ir 0.8-1.2kg, bet 2gdn 1.2-2kg vidējā svarā.

- varavīksnes foreles izlaišanai dabiskos tekošos ūdeņos. Zivju izmēri atkarīgi no ielaišanas mērķa (sacensību, festivālu, čempionātu organizēšanai vai savvaļas populācijas izveidošanai).  Ielaišanas atļauju varavīksnes foreļu introdukcijai Latvijas teritorijā saņēmusi tikai Ogres upe.

Varavīksnes krāsu zivs.

Foreļaudzēšanas mazais praktikums

 

4229443676_d