Pavasara talka 2012 Drukāt

upe-un-ruki

Makšķernieku kluba FARIO pasaka par Bejas skolas bērniem.

Kādā pavasara, saules stariem apvītā rītā, Alūksnītes upes krastu ierasto mieru pārtrauca jocīgi trokšņi un dīvainas balsis.
Vardes un krupji to sadzirdējuši, nekavējoties saleca upē un paslēpās pacerēs. Rudo skudru armija, saklausot smagu soļu dimdoņu, pulcējās savā cietoksnī, steigā atstājot savu nesamo laupījumu kur kurais. Dzeguze vairs nekūkoja, dzenis nekala un pat brašais bebrs Ādolfs, cirvīti aizbāzis aiz jostas, paslēpās pērnajā zālē. Tikai drosmīgā vārna vārdā Kārnā apsēdās lielās egles galotnē un gaidīja, kas nu būs.

Pirmie parādījās fario upestroļļi, un, sastājušies tuvējā pļavā ciešā aplī, sāka kaut ko burt. Tad nāca daiļā upestrolliene Izze ar milzīgu zupas katlu rokā. Nu ir gals klāt, nodomāja visas dzīvās radībiņas un pat drosmīgā vārna  Kārnā sāka trīcēt pie visām savām miesām tā, ka no egles sāka birt skujas un čiekuri.
Pēkšņi upes krastos augošajos kārklos pazibēja dīvainas ēnas, un no visām malām uz pļavu sāka skriet rūķveidīgi radījumi. Jā, tie tiešām bija īsti rūķi. Vēl jo vairāk, tie bija Bejas skolas rūķi, tos uzreiz atpazina vārna vārdā Kārnā un sāka lavīties tuvāk, lai var labāk saskatīt notiekošo.

(Krietnie rūķi nāk.) DSC_8302

Viens no brangākajiem upestroļļiem vārdā Ārms iepūta savā troļtaurē un visi rūķi, sastājušies vienā ierindā, teica labrītiņu Alūksnītes upei. Tad brangais upestrollis uzrunāja sapulcējušos rūķus.205
Krietnie rūķi!
No drošiem avotiem tiek ziņots, ka cilvēku cilts Alūksnītes upes krastos ir noslēpuši neskaitāmus dārgumus un mantu. Mūsu uzdevums ir visu atrast un nogādāt drošā vietā.
Apsolu, ka viss, ko atradīsiet, tiks sadalīts godīgi.
Neaizmirstiet, ka cilvēku cilts ir viltīga un apslēptie dārgumi var būt noburti tā, ka tie var izskatīties visdažādākās krāsās un formās.
Tagad ejiet, krietnie rūķi, un nesiet man visu, kas liksies aizdomīgs!

Bejas skolas rūķi ar steigu paķēra lielos maisus un kopā ar upestroļļiem pazuda, kur kurais.

(Rūķi sadalījās grupās. Te apvienotā Ārma un Mortija brigāde.)a20(Upestroļļu Bārduļa un Āga grupas)80

70

Tikai daiļā upestrolliene Izze un dažas lielākās rūķu meitenes palika pļavā, iekurināja guni un lielajā zupas katlā sāka vārīt aiz trejdeviņzemēm noķertā sama zivju viru. Dzīvās radībiņas, to redzēdamas, izlīda no slēpņiem un  sāka ostīt gaisu. Smarža, kas nāca no katla, bija tik vilinoša, ka visi azmirsa bailes. Pat bebrs Ādolfs pieteicās palīgos un pienesa ugunskuram sauso malku.

Pagāja kāds laiks un pļaviņā sāka parādīties pirmie rūķi ar dārgumu pilniem maisiem. Jo mazāks rūķis, jo lielāku maisu tas stiepa. Pa visiem tika sanesti 45 maisi, pilni ar upes krastos savāktiem cilvēku cilts dārgumiem.
Ko tikai visu krietnie Bejas skolas rūķi nebij atraduši: dažādus čaukstošus un džinkstošus, apaļus un garenus, caurspīdīgus un spīdīgus, asus un durstīgus, melnus un krāsainus cilvēku pasaules dārgumus.280
Upestrollis Ārms uzmanīgi pārbaudīja katru maisu, bet krietnie rūķi ķērās pie zupas šķīvjiem, jo viņu punči kurkstēja un bija pilni tikai ar svaigu gaisu.123
Ārms, pārbaudījis maisus, saprata, ka īstos cilvēku cilts dārgumus krietnie rūķi tomēr nav atraduši. Maisos bija atrodami tikai dažādi krāmi, ko nevīžīgākie cilvēku cilts pārstāvji izmētājuši Alūksnītes upes krastos.
Upestroļļi un krietnie rūķi tomēr nebēdājās - nākošreiz meklēt būs vieglāk, jo krāmu pie upes būs mazāk un rūķi varēs uzmanīgāk vērot kur apslēpti īstie dārgumi.
Upestroļļi sameta krāmus lielos kaujas ratos un aizveda tos uz vietu, kur cilvēki atrod pielietojumu šādiem atradumiem.
Krietnie Bejas skolas rūķi apsolīja, ka noteikti atkal nāks meklēt dārgumus, bet tagad viņiem jāsteidzas uz mežatroļļu pasākumu.

Visas dzīvās radībiņas krietnajiem rūķiem teica lielu lielo PALDIES. Pie upes tagad ir tīrāks un nav jābaidās sagriezt ar stiklu ķepu vai sapīties drātī. Pat lielā foreļmamma Raibā pateicoties izleca virs ūdens un ar plato asti pamāja rūķiem. Tikai vārna vārdā Kārnā nepaguva pateikties, jo pārēdusies Izzes gardo zupu, apgūlās pavēnī un aizmiga.
Netraucēsim. Lai atpūšas. Gan jau nākamajā talkas reizē pateiksies.

Vairāk bilžu.  Video

 

4229443676_d