Pallijas Drukāt

s.fontanalis

 

(Atļauju eksperimentālai palliju ielaišanai jeb introdukcijai Latvijas teritorijā saņēmis tikai Kāla ezers.)

(Salvelinus arcticus) jeb arktiskā pallija - cirkumpolāra suga, kas dabā sastopama vistālāk Eirāzijas ziemeļos.  Vaislas bars veidots ir no dažādos reģionos mītošām arktiskajām pallijām - Krievijas ziemeļrietumiem un Lapzemes Somijā. Izcelsme - Ladogas ezers Krievijā un Ināri ezers Somijā. Piemērota ieaudzēšanai savvaļā dziļajos Latvijas ezeros. Ielaišanas mērķis - makšķerēšanas sekmju uzlabošana ziemas periodā, mazvērtīgo zivju resursa racionāla izmantošana. Dzīves ilgums - 25 un vairāk gadu, maksimālais svars 12kg.
Produkcija - mazuļi 2-3gdn 40-300gr vidējā svarā.

 


 

Arktisk

Salvelinus fontinalis jeb Amerikas pallija - suga, kuru plaši izmanto hibridizācijai ar citu sugu pallijām ātraudzīgu akvakultūras objektu iegūšanai. Amerikas pallijai sastopamas gan upes gan ezera formas, kas ir salīdzinoši plastiskas un spēj pielāgoties kā vienos tā otros dzīves apstākļos. Amerikas pallija ir piemērota audzēšanai akvakultūras saimniecībās tirgus produkcijas iegūšanai, kā arī ielaišanai upēs vai ezeros ar aukstu un tīru ūdeni. Ielaišanas mērķis - makšķerēšanas sekmju uzlabošana ezeros ziemas periodā, upēs loma dažādošana un nepiemērotu posmu izmantošana palliju ieaudzēšanai. Apdzīvo upju un strautu augšteces, bieži virs strauta foreļu areāliem. Tomēr atsevišķos gadījumos Amerikas palliju introdukcijai varētu būt negatīva ietekme uz strauta foreļu populācijām. Dzīves ilgums upes formai 5, ezera formai 10 gadi. Izmēri 1-5kg.

Produkcija - mazuļi 1vn, 1gdn 30-60gr, 2vn, 2gdn 200-400gr vidējā svarā.

Optimālais ielaišanas laiks un izmēri - upes formai 1vn, 2vn rudenī, ezera formai 1gdn, 2gdn pavasarī.

 


 

Salvelinus_namaycush

Salvelinus namaycush jeb ezera pallija - suga, kuras dzimtene ir Ziemeļamerikas vidus un ziemeļu daļa. Ezera pallijas piemērotas dziļo vēlams caurtekošu ezeru apzivošanai. Ielaišanas mērķis - makšķerēšanas sekmju uzlabošana ziemas periodā, mazvērtīgo zivju resursa racionāla izmantošana. Dzīves ilgums - 50 gadu, maksimālais svars 40kg.

Produkcija - mazuļi 2-3gdn 40-100gr vidējā svarā.


S. arcticus x S. fontinalis jeb sparktiskā pallija - plašāk pazīstamais hibrīds, kuru plaši audzē dīķsaimniecībās līdzīgi kā varavīksnes foreli.  Piemērotas aukstūdens saimniecībām augstvērtīgas tirgus produkcijas iegūšanai, kā arī ielaišanai karjeros ar tīru, dzidru ūdeni un introdukcijai dziļajos Latvijas ezeros. Sparktisko palliju izmanto makšķerēšanas sekmju uzlabošanai ziemas periodā gan dīķos gan ezeros, īpaši tajos gadījumos, kad ūdenstilpnēs jau ir citi plēsēji kā asari un līdakas. Sparktiskā pallija ir auglīgs hibrīds un savvaļā piemērotos apstākļos spēj veidot savas populācijas. Šādos gadījumos mazvērtīgo zivju resurss tiek izmantots daudz efektīvāk, kas rezultātā rada ūdenstilpnes kopējās biomasas pieaugumu un nodrošina racionālu barības resursa izmantošanu.

 

Produkcija – dažāda vecuma mazuļi, sākot no 40g vidējā svarā un vairāk.

Pasūtīšana - sugas palliju mazuļu audzēšana ir ierobežota apjoma ziņā komplicētā biotehnoloģiskā audzēšanas procesa dēļ, tāpēc mazuļus vēlams pieteikt laicīgi 1-2 gadus iepriekš. Hibrīda jeb Sparktiskās pallijas mazuļu iegāde kā citām sugām - katru pavasari un rudeni.

 

4229443676_d