Alatu introdukcija Pededzē Drukāt

reprodukci

 

Alatu izplatība Latvijā

Latvijas teritorijā     līdz 90-to gadu beigām alatas bija sastopamas tikai Gaujas un Ventas baseinu upēs, kā arī vienā Veļikajas baseina pietekā. Uz 2000. gadu alatu Lvaf atbalstītā izplatības izpētes projekta ietvaros tās konstatētas ne vairāk kā 30 upēs, turklāt trešdaļā no tām ļoti reti. Galvenie skaita samazināšanās iemesli – HES būvniecība un pieaugošā makšķernieku slodze.

 

 

Alatu mākslīgā pavairošana

 Tajā pašā laikā Zivju fonds atbalstīja projektu par alatu mākslīgās biotehnoloģijas izstrādi, kas kalpoja par pamatu alatu mākslīgas pavairošanas sākumam. Alatu mākslīgās pavairošanas stratēģija – alatu introdukcija jaunās piemērotās upēs ar mērķi paplašināt alatu izplatības areālu un noņemt makšķernieku slodzi no dabiskajām alatu apdzīvotajām upēm. Pirmā mākslīgi audzētu alatu ielaišana notika Ogres upēs Daugavas baseinā. Kopš tā laika alatu introdukcija uzsākta vairākās upēs, kurās konstatētas piemērotas dzīvotnes.

pededze 

Pededze

Interesanti, ka I. Priedīša 60. gadu makšķerēšanas rokasgrāmatā atrodama ziņa par alatu sastopamību Pededzē. Taču Pededzes krastos dzīvojošo iedzīvotāju - makšķernieku aptaujas liecina par pretējo. Tā arī līdz šim nav atradies neviens niecīgākais pierādījums tam, ka alatas Pededzē kādreiz dzīvojušas. Vecākas paaudzes cilvēki šādu zivju sugu neatceras un domā, ka alatas Pededzē nav bijušas sastopamas kopš seniem laikiem. Tomēr Pededzē un tās pietekās ir gana daudz piemērotu dzīvotņu ne tikai tur jau mītošajām strauta forelēm, bet arī alatām. Atsevišķi alatu eksemplāri makšķernieku lomos pirmoreiz parādījās sākot no 2001. gada, kad Pededzes tuvumā darbu sāka zivju audzētava, no kuras tie bija izbēguši un veiksmīgi adaptējušies dzīvei savvaļā. Šis fakts viesa cerības par alatu introdukcijas sekmīgu iznākumu. Tādēļ ar biedrības iniciatīvu 2008. gadā Pededzē un tās pietekās uzsākts alatu iedzīvināšanas jeb introdukcijas projekts.

Projektu biedrība"FARIO" realizē par saviem līdzekļiem katru gadu izlaižot noteiktu mazuļu apjomu, atkarībā no pieejamajiem finansu resursiem. Mazuļu iegāde un izlaišana notiek sadarbībā ar SIA ‘’FAPS’’ zivju audzētavu.

Pagaidām alatu mazuļu ielaišana notiek pašā Pededzē posmā lejpus Virgulīcas ietekas. Viena posma atražošanai paredzēts laika periods 4 gadi. Tālākajos gados plānota alatu mazuļu ielaišana pietekās, kā arī citos piemērotos Pededzes posmos.

 

4229443676_d